Контакти

За нови поръчки и въпроси относно поръчки, моля да се обръщате към регистратура

Иво Василев

+359 889 553 619
Управител

Тереза Василева

+ 359 876 281 197
Офис мениджър

Паула Василева

+359 877 770 881
CAD/CAM специалист